Странице

Претражи овај блог

Šta je otvoreno akcionarsko društvo?

Otvoreno akcionarsko društvo


Otvoreno akcionarsko društvo osniva se javnim upisom akcija. Osnivači u vreme njegovog osnivanja upućuju javni poziv za upis i uplatu akcija. Javni poziv se upućuje javnom ponudom i prospektom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Postupak izdavanja akcija je pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti.

Otvoreno akcionarsko društvo može imati neograničen broj akcionara i može biti kotirano i nekotirano.

Postupak osnivanja akcionarskog društva pretpostavlja sukcesivno osnivanje koje se sprovodi u više faza:

  1. zaključenje osnivačkog akta, 
  2. upis, uplata ili unošenje uloga i preuzimanje dela akcija od samih osnivača,
  3. odobrenje prospekta od Komisije za hartije od vrednosti i objavljivanje javne ponude za upis i otkup akcija od strane trećih lica,
  4. upis i uplata akcija po javnoj ponudi,
  5. upis i otkup eventualno neupisanih akcija od strane osnivača,
  6. eventualni postupak sa viškom akcija,
  7. obaveštavanje Komisije o uspešnosti emisije,
  8. imenovanje organa od strane osnivača,
  9. podnošenje prijave za registraciju i
  10. objavljivanje registracije.

Otvoreno akcionarsko društvo ne može ograničiti prenos akcija trećim licima.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...